Cuddio Tudalen Hon

Cysylltwch â ni

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â Rheolwr Busnes a Gweinyddwr BDPR trwy ddefnyddio’r ffurflen syml isod. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn i un o’r tîm allu ymateb i chi.

I roi gwybod am unrhyw bryderon ynghylch plentyn ewch i’r dudalen Rhoi Gwybod am Bryderon.

Peidiwch â rhoi gwybod am bryderon ynghylch plentyn yn uniongyrchol i’r BDPR.

Enw (gofynnol)

Cyfeiriad e-bost (gofynnol)

Ffôn (gofynnol)

Testun

Eich neges

Ffoniwch ni

Ffôn: 029 2233 0880 / 029 2233 0883

E-bost: cardiffandvalersb@caerdydd.gov.uk

Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro
Wasanaethau Plant Caerdydd
Neuadd y Sir,
Glanfa’r Iwerydd,
Caerdydd,
CF10 4UW.

Contact the LSCB for further information

© BDLP - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd