Cuddio Tudalen Hon
Darllenwch ein cyngor diogelu ar gyfer yr argyfwng Covid-19: Plant | Oedolion

Cysylltwch â ni

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â Rheolwr Busnes a Gweinyddwr BDPR trwy ddefnyddio’r ffurflen syml isod. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn i un o’r tîm allu ymateb i chi.

I roi gwybod am unrhyw bryderon ynghylch plentyn ewch i’r dudalen Rhoi Gwybod am Bryderon.

Peidiwch â rhoi gwybod am bryderon ynghylch plentyn yn uniongyrchol i’r BDPR.

  Enw (gofynnol)

  Cyfeiriad e-bost (gofynnol)

  Ffôn (gofynnol)

  Testun

  Eich neges

  Ffoniwch ni

  Ffôn: 029 2233 0880 / 029 2233 0883

  E-bost: cardiffandvalersb@caerdydd.gov.uk

  Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro
  Wasanaethau Plant Caerdydd
  Neuadd y Sir,
  Glanfa’r Iwerydd,
  Caerdydd,
  CF10 4UW.

  Contact the LSCB for further information

  © BDLP - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd