Cuddio Tudalen Hon
Darllenwch ein cyngor diogelu ar gyfer yr argyfwng Covid-19: Plant | Oedolion

Yn poeni am rywun?

Rhowch wybod am bryderon

Os ydych chi wedi, neu yn cael eich cam-drin, neu fod rhywun rydych yn ei nabod yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, cysylltwch â:

Gwasanaethau Oedolion Bro Morgannwg: 01446 700111

Hyb Diogelu Amlasiantaeth (MASH) Caerdydd: 02922 330888

Y Tu Allan i Oriau: 02920 788570

Adult Safeguarding Duty to Report Adult at Risk (AS1) Welsh

Os yw oedolyn mewn perygl o niwed a’i fod yn fater brys ffoniwch 999 a siaradwch â’r heddlu.

Peidiwch â chymryd arnoch y bydd rhywun arall yn ysgwyddo’r baich. Gallech helpu i achub bywyd rhywun. Os ydych yn poeni, rhowch wybod.

Report a co
Adult Safeguarding logo
MAE DIOGELU’N GYFRIFOLDEB I BAWB

© BDLP - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd