Cuddio Tudalen Hon
Darllenwch ein cyngor diogelu ar gyfer yr argyfwng Covid-19: Plant | Oedolion

Adnoddau

Isod ceir dolenni yn arwain at adnoddau defnyddiol ar amrywiaeth o bynciau’n ymwneud â Diogelu

Atal Radicaleiddio

Troseddau Cyfeillio

Cam Drin Ariannol

Cogio

Priodas Dan Orfod

Trais Cam-Drin Syn’n seiliedig Ar Anrhydedd Trais Sy’n Seiliedig ar Anrhydedd

FGM

Prevent

 

Cam-drin plant yn rhywiol

Mae’r adnoddau canlynol wedi cael eu cynhyrchu ar gyfer ysgolion:

 

Stop it Now! – Ymgyrch Atal CPRh – Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu ‘Stop it Now!’ i ddatblygu adnoddau a chynnig digwyddiadau dysgu ar hyd a lled Cymru yn ymwneud ag atal ac adnabod cam-drin plant yn rhywiol. Mae Stop it Now! yn elusen drwy’r DG sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â cham-drin plant yn rhywiol.

Ar gyfer rhieni/gofalwyr (PDF)

Ar gyfer gweithwyr rheng flaen (PDF)

Cynllun gweithredu teulu – canllaw i rieni i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag cam-drin rhywiol

STOP Cymru Taflen Ymyrraeth Gynnar Gorffennaf 20

STOP Cymru Taflen Rhaglen Grwp Rhieni yn Amddiffyn Gorffennaf 20

STOP Cymru Taflen Sesiynau Addysg Gyhoeddus Gorffennaf 20

© BDLP - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd