Cuddio Tudalen Hon

Newyddion

Adult Safeguarding logo

Calendr Digwyddiadau Codi Ymwybyddiaeth Cenedlaethol 2019

Mae Calendr o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth cenedlaethol wedi’i ddatblygu yn amlinellu dyddiadau penodol yn ystod 2019. Bydd y Byrddau Diogelu Rhanbarthol ac asiantaethau eraill yng Nghaerdydd a’r Fro yn ceisio hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r digwyddiadau hyn.

Wythnos Diogelu Cenedlaethol 2018

Cynhelir Wythnos Diogelu Cenedlaethol rhwng 12 a 16 Tachwedd.  Y thema eleni yw “Ecsbloetiaeth”.

NSGW Programme of Events 2018 Final CYMRAEG

Ffurlen Gweithgareddau

Diweddarwyd: 08/05/2018

Gwefan newydd wedi’i lansio

Gobeithio y bydd y wefan o ddefnydd i chi.  Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut y gallwn ei gwella, rhowch wybod drwy gysylltu â ni.

Diweddarwyd: 07/02/2018

© BDLP - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd